RINGOSS

VEDFAKTA

Vedhogst planlegges og utføres etter flere forhåndsregler. Vedbilen.no tilbyr naturlig tørket Norsk Bjørk. Vi leverer etter Norsk standard (NS 4414) og veden vi tilbyr inneholder max. 20 % fuktighet.

Vedtørking
Ved naturlig tørking , dvs. tørking i friluft over lang tid. tørker veden innenfra og ut, og du får en tørr fin bjørkekubbe som er tørket både i kjerne og i ytterpunkt. Det er viktig at veden er godt og riktig tørket for at du skal oppnå den ønskede brennverdi. I tillegg vil korrekt og naturlig tørket ved, etter vår erfaring sote mindre og lukte bedre.  

Vedlagring
Vedbilen.no tilbyr både 40 L sekker (som inneholder minimum 15 kg ren bjørkaved) og 1000 L sekker på pall (som inneholder minimum 290 kg ren bjørkaved). 
Vi har lager som er godt egnet for lagring og oppbevaring av ved.
Vedbilen.no leverer fersk og tørr ved for å gi deg som forbruker det beste produktet. For å bevare vedkvaliteten er det likevel viktig at sluttforbruker lagrer veden på tørt underlag og med tilstrekkelig lufting (helst utendørs). Det anbefales også at veden tempereres i romtemperatur minst ett døgn i forveien før oppfyring for best varmeeffekt og resultat. 

Ta gjerne kontakt med Vedbilen.no på enten tlf, sms eller e-post hvis du lurer på noe!
Bestill på tlf. 48 32 16 00 eller online